ศูนย์ลดน้ำหนักและสุขภาพออนไลน์ Healthy Clinic
"เคล็ดลับลดน้ำหนัก ลดความอ้วนและดูแลสุขภาพเพื่อคุณ"
 

FAIRTEX KIDS AIR WALK เครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็ก

#
ผู้สนับสนุน
1
   ง่ายๆ คุณก็ทำได้ที่บ้าน ด้วยวิธีการธรรมชาติบำบัด ลดน้ำหนักค่อยๆลดลงอย่างถาวร
2
   เบาหวาน มะเร็ง หัวใจ ความดันโลหิตสูง บรรเทาได้ด้วยโภชนาการที่ถูกวิธี

FAIRTEX KIDS AIR WALK เครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็ก

เด็กที่แข็งแรงวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีในวันหน้า... การส่งเสริมให้เด็กวันนี้ เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงในวันหน้า จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง การส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตอย่างสมวัย มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ฯลฯ ควรต้องดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข สิ่งสำคัญสองประการ ที่ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังของเด็ก เพราะสองสิ่งนี้ จะเป็นกลจักร สำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาวะการเจริญเติบโตของเด็กให้เกิดความสมดุล นักจิตวิทยาได้แบ่งการเล่นของเด็กโดยยึดหลักพัฒนาการไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. เล่นตามลำพังคนเดียว ซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่แบเบาะ ซึ่งเป็นการทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว แม้ไม่มีของเล่นเด็ก 2. ดูคนอื่นเล่น ช่วง 1-2 ขวบ จะเริ่มทักษะทางสังคม โดยการเฝ้าดู ชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 3. ต่างคนต่างเล่น ช่วง 3-6 ขวบ เป็นช่วงที่สังเกตคนอื่นเล่น เริ่มสนใจคนอื่น อยากมีเด็กคนอื่นเล่นอยู่ด้วย 4. เล่นด้วยกัน ช่วง 3-6 ขวบ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านสังคมมากขึ้น รู้จักแบ่งปัน พูดคุยปรึกษาในการเล่น รวมถึงการเล่นแบบเป็นกลุ่ม 5. การเล่นเป็นกลุ่มเป็นทีม ช่วง 6-12 ขวบ เป็นช่วงที่รู้จักการใช้เหตุผลมีการปรึกษา หาวิธีแก้ไขปัญหา เป็นวัยที่เหมาะที่จะปลูกฝั่งการยอมรับการแพ้ชนะ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย คุณลักษณะ Fairtex kid Fitness Air Walker เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็กที่ช่วยพัฒนาร่างกายของเด็กให้แข็งแรง ทำให้การเจริญเติบโตของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ และระบบข้อต่างๆ ของร่างกาย พัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากนี้ จะส่งผลดีต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างนิสัยให้รักการออกกำลังกายได้ด้วย ช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญา เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการขาดการออกกำลังกาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รวมทั้งโรคอ้วน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วย คุณประโยชน์ การเล่นมีคุณค่าอย่างมากในแง่ของการบำบัด เพราะการเล่นช่วยให้เด็กสามารถลดความไม่พอใจและความวิตกกังวลลงได้ ช่วยให้เด็กสามารถระบายอารมณ์ออกมาได้ รวมถึงได้เรียนรู้จักอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่ต้องสอนให้เขาได้รู้จักควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างเหมาะสม การเล่นดีอย่างไร 1. ช่วยเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 2. ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา 3. ช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 4. ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสังคม 5. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา คำแนะนำ - แนะนำให้ใช้กับเด็กอายุ 4-8 ปี - ไม่ควรให้เด็กที่น้ำหนักเกินกว่า 65 kg. ใช้อุปกรณ์นี้ - กรุณาปรึกษากุมารแพทย์ประจำตัวเด็กก่อนใช้อุปกรณ์นี้ - อย่าปล่อยให้เด็กใช้อุปกรณ์นี้ตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล - เก็บชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบ และถุงพลาสติกต่างๆ ให้อยู่ห่างจากมือเด็ก และถุงพลาสติกควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี - ควรระมัดระวังในการแกะหีบห่อ และในการประกอบผลิตภัณฑ์ ไม่ควรให้เด็กหยิบจับชิ้นส่วนใดๆ รวมทั้งแบตเตอรี่ หรือช่วยในการประกอบผลิตภัณฑ์ - ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับขั้นบันได ทางลาดเอียงที่สูงชัน ถนน สระว่ายน้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่มีน้ำบรรจุอยู่ในนั้น - ห้ามใช้อุปกรณ์เกินกว่า 1 คน ในการใช้ครั้งหนึ่งๆ - ต้องให้เด็กสวมรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบขณะใช้อุปกรณ์ - ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์แตกหักเสียหาย ให้หยุดการใช้ทันที - อย่าให้เด็กขึ้นไปยืน/เล่นบนอุปกรณ์ - อย่าให้เด็กใช้อุปกรณ์นี้ตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล - เก็บรักษาคำแนะนำนี้ไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต - ควรให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบอุปกรณ์ - อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้ ข้อควรระวัง ระวังอันตรายจากชิ้นส่วนเล็กๆของอุปกรณ์ที่อาจเข้าไปติดคอเด็ก ทำให้หายใจไม่ออกได้ห้ามเด็ก อายุต่ำกว่า 3 ปีใช้อุปกรณ์นี้
หมวดหมู่ : fitness
 
**ข้อมูลสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ จุดประสงค์เพื่อเป็นเกร็ความรูและให้ท่านได้ทราบว่าในประเทศไทยมีผลิตภััณท์ที่ช่วยดูแลท่านในส่วนเสริมงามที่ไม่ได้เกี่ยวกับโภชนาการบำบััด ทางไม่ได้โฆษณาให้้สินค้้าเหล่านี้แต่อย่างใดและทางเราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการติดต่อ**
 

ผลิตภัณท์อื่นๆ

 
 
 

FAIRTEX KIDS AIR WALK เครื่องออกกำลังกาย เด็ก
คำค้นยอดนิยม

ลดความอ้วน ลดน้ำหนัก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน อาหารลดน้ำหนัก ลดหน้าท้อง ลดขา วิธีลดน้ำหนัก คอลลาเจน ท้องผูก เพิ่มน้ำหนัก ลดแขน เนเจอร์กิฟ คลอโรฟิลล์ สูตรลดน้ำหนัก กลูตาไธโอน กลูต้าไธโอน glutathione ลดน่อง ลดพุง nature gift นิวทริไลท์ nutrilite กาแฟลดน้ำหนัก แบรนด์ brand's Kristie France California WOW Marie France Bodyline Slim Up Center ลดความอ้วน หางาน งานพิเศษ สอบราชการ งานประดิษฐ์ สมัครงานธนาคาร
Copyright © 2010 http://www.healthyclinic.net/index.php